autentificare cu OpenID
Decret-lege privind acordarea unor drepturi și înlesniri beneficiarilor prestațiilor de transporturi, poștă și telecomunicații, precum și personalului din unitățile Ministerului Transporturilor
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Turiștii organizați în grup, prin unitățile de turism ale tineretului, vor beneficia de reducere de 25% la tariful trenurilor de persoane, la orice clasă.

Art. 2. - Copiii beneficiarilor de permise gratuite pe calea ferată, care sunt în întreținerea părinților, tutorilor sau aflați în plasament familial, în cazul în care continuă studiile universitare, tehnice, profesionale sau de altă natură, organizate în cadrul formelor de învățământ stabilite prin lege, vor beneficia și după majorat de călătorii gratuite, fără a depăși vârsta de 25 de ani.

Art. 3. - Studenții și elevii la cursurile serale, încadrați cu contract de muncă pe durată nedeterminată în unități de cale ferată, care lucrează 1/2 normă, vor beneficia de jumătate din numărul de permise de călătorie gratuită pe calea ferată.

Art. 4. - Studenții și elevii până la vârsta de 25 de ani împliniți, copii ai personalului muncitor și pensionarilor C.F.R. care sunt în întreținerea părinților, tutorilor sau aflați în plasament familial și care urmează cursuri în altă localitate decât cea de domiciliu, vor beneficia de abonamente gratuite până la distanță de 75 km.

Art. 5. - Personalul muncitor și membrii lor de familie din secțiile, atelierele, laboratoarele și alte formații și compartimente din unitățile Ministerului Transporturilor, care efectuează lucrări pentru calea ferată, vor beneficia de permise de călătorie gratuite pe calea ferată în aceleași condiții ca și personalul muncitor din unitățile de cale ferată.

Art. 6. - Pensionarii care beneficiază de călătorii gratuite pe calea ferată vor avea dreptul la 12 călătorii gratuite dus-întors pe calea ferată, anual. Membrii de familie ai pensionarilor beneficiază de jumătate din numărul de călătorii dus-întors acordate acestora.

Art. 7. - Abonamentele pentru personalul muncitor care se deplasează de la domiciliu la locul de muncă cu trenuri de persoane se vor elibera și pe distanțe între 75-300 km, cu plata tarifelor stabilite potrivit legii.

Art. 8. - Personalul din transporturi care lucrează în tură sau turnus va beneficia în continuare de plata orelor suplimentare. Modul de calcul cu privire la plata orelor suplimentare se stabilește de Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 9. - Muncitorii docheri și conducătorii de utilaje portuare, nelocalnici, vor beneficia de rambursarea cheltuielilor de transport pentru vizitarea familiei o dată la 3 luni.

Art. 10. - Pentru convorbirile telefonice și comunicările telex internaționale nu se va mai aplica suprataxa de 500 lei pentru efectuarea a mai mult de o convorbire pe trimestru, precum și majorări ale tarifelor pentru durata convorbirii și respectiv a comunicării telex, prevăzute în Decretul nr 311/1987.

Obiectele de corespondență și coletele poștale care au fost scutite de taxe vamale vor fi scutite și de taxele poștale corespunzătoare, prevăzute în Decretul nr. 311/1987.

Art. 11. - Prezentul decret-lege se aplică cu începere de la 1 ianuarie 1990.

Pe aceeași dată, Decretul nr. 1/1981 privind călătoriile gratuite pe căile ferate în interes personal și călătoriile gratuite pe căile ferate, cu navele fluviale „NAVROM” și cu autovehicule în interes de serviciu și Decretul nr. 311/1987 privind aprobarea tarifelor în transporturi, poștă și telecomunicații se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentului decret-lege.