autentificare cu OpenID
Decret-lege privind organizarea și funcționarea în condiții de autonomie economică a organizațiilor de scriitori, artiști plastici și compozitori, creatori de film și de teatru
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Scriitorii, artiștii plastici, compozitorii, creatorii de film și de teatru se pot asocia, potrivit specificului lor de creație, în organizații profesionale cu personalitate juridică, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Fiecare organizație de creatori funcționează în temeiul statutului propriu și are dreptul să-și aleagă forma și structura organizatorică pe care le consideră cele mai potrivite specificului activității sale.

Art. 2. - Aderarea la organizațiile de creatori se face, în condițiile prevăzute de statute, fără discriminări de limbă, naționalitate sau religie și nu este condiționată de apartenența la vreun program sau partid politic.

Art. 3. - Organizațiile de creatori nu pot promova, în activitatea lor, concepții fasciste, șovine, rasiste sau contrare libertății, democrației și demnității umane.

Art. 4. - Organizațiile de creatori se bucură de o deplină autonomie structurală, funcțională și economică.

Art. 5. - Resursele financiare ale organizațiilor de creatori se constituie din surse de finanțare proprii, inclusiv beneficiul unor donații și legate din țară sau străinătate.

În îndeplinirea scopurilor prevăzute în statut, organizațiile de creatori pot avea unități economice independente, cum sunt edituri, unități poligrafice, librării, ateliere de creație, magazine de desfacere și altele asemenea, care funcționează pe principiile rentabilității și eficienței economice.

După vărsarea impozitelor și constituirea unui fond de rezervă, veniturile obținute se folosesc în realizarea obiectivelor culturale și sociale ale organizației de creatori, stabilite în statut și desfășurate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Art. 6. - Controlul realizării bugetului de venituri și cheltuieli se face de către organele proprii ale organizației, în condițiile prevăzute de statut.

Art. 7. - Fiecare organizație de creatori își stabilește normele de structură a aparatului funcțional și indicatorii financiar-economici în raport de necesitățile proprii și în limita posibilităților financiare de care dispune. Normele de structură și indicatorii financiar-economici nu sunt supuși aprobării sau controlului nici unui organ din afara organizației.

Art. 8. - Statul nu acordă subvenții bugetare organizațiilor de creatori decât în condiții excepționale și pentru scopuri bine determinate.

Art. 9. - Pe data prezentului decret se abrogă orice dispoziții contrare.