autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea Ministerului Industriei Lemnului
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Industriei Lemnului prin reorganizarea Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții, care se desființează.

Art. 2. - Ion Râmbu se numește în funcția de ministru al industriei lemnului.