autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea Comisiei Naționale pentru Industria Mică și Servicii
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Comisia Națională pentru Industria Mică și Servicii.

Art. 2. - Virgil Pascu se numește în funcția de președinte al Comisiei Naționale pentru Industria Mică și Servicii, cu grad de ministru secretar de stat.