autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea Editurii „Presa liberă”
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Ținând seama de necesitatea asigurării condițiilor tehnico-materiale și financiare pentru apariția și difuzarea ziarelor și revistelor,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înființează Editura „Presa liberă”, instituție centrală specializată în administrarea presei, cu personalitate juridică.

Editura „Presa liberă” funcționează autonom și are drept scop asigurarea tuturor condițiilor de tipărire, difuzare, precum și a celor tehnico-materiale, financiare, administrativ-gospodărești, de publicitate și reclamă, pentru ziarele și revistele care apar în municipiul București.

Art. 2. - Activitatea Editurii „Presa liberă”, precum și cea a ziarelor și revistelor din administrarea acesteia, se desfășoară în sistem de autofinanțare integrală.

Din încasările în valută realizate prin difuzarea ziarelor și revistelor, publicarea de anunțuri de reclamă și publicitate, donații și altele asemenea, două treimi rămân la dispoziția editurii pentru acoperirea cheltuielilor în valută, iar diferența se varsă la bugetul de stat.

Art. 3. - Pe data prezentului decret Editura „Scânteia” se desființează; patrimoniul acesteia trece, pe bază de bilanț, la Editura „Presa liberă”.

Art. 4. - Numărul și structura personalului din aparatul propriu al Editurii „Presa liberă” se stabilesc corespunzător cerințelor redacțiilor administrate, în corelare cu indicatorii economici prevăzuți în planurile anuale.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în planul și bugetul pe anul 1990.