autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea adjuncților ministrului apelor, pădurilor și mediului înconjurător
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Jelev Ion, Geambașu Nicolae și Negulescu Mircea se numesc în funcția de adjunct al ministrului apelor, pădurilor și mediului înconjurător.