autentificare cu OpenID
Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru identificarea și preluarea în patrimoniul statului a bunurilor care au aparținut fostului Partid Comunist Român
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Decretului-lege nr. 30/1990 se constituie comisia de specialitate în componența din anexă, care până la data de 25 februarie 1990 va prezenta la guvern raportul privind trecerea în patrimoniul statului a unităților economice, instituțiilor, bunurilor și fondurilor bănești și valutare ale fostului Partid Comunist Român.

Preluarea bunurilor se va face pe baza bilanțului ce se va întocmi pentru fiecare unitate în parte, potrivit legii.

Art. 2. - Comisia instituită va face propuneri privind modul de folosire a fiecărei categorii de bunuri ce se vor trece în proprietatea statului, precum și repartizarea, în subordinea unor ministere și altor organe centrale și locale de profil, a unităților economice și instituțiilor preluate, asigurându-se reintroducerea în circuitul public a valorilor culturale și artistice de interes național.

Măsurile stabilite cu privire la preluarea acestor bunuri, valoarea și destinația lor vor fi date publicității pentru informarea opiniei publice.

Art. 3. - Președintele comisiei va informa periodic guvernul asupra desfășurării acțiunii de inventariere a bunurilor ce urmează a fi trecute în patrimoniul statului.


[modificare] Anexă

Componența Comisiei pentru identificarea și preluarea în patrimoniul statului a bunurilor care au aparținut fostului Partid Comunist Român

1. Victor Stănculescu ministrul economiei naționale - președintele comisiei
2. Ion Pățan ministrul finanțelor
3. Teofil Pop ministrul justiției
4. Cornel Burada ministrul transporturilor
5. Andrei Pleșu ministrul culturii
6. Mihai Șora ministrul învățământului
7. Dan Enăchescu ministrul sănătății
8. Nicolae Ștefan ministrul agriculturii și industriei alimentare
9. Mihai Lupoi ministrul turismului
10. Simion Hâncu ministrul apelor, pădurilor și mediului înconjurător
11. Decebal Urdea guvernatorul Băncii Naționale
12. Gheorghe Popescu președintele Băncii de Investiții
13. Vasile Voloșeniuc președintele Băncii Române de Comerț Exterior.