autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Întreprinderii de comerț exterior „Comturist”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea de comerț exterior „Comturist”, cu sediul în București, în subordinea Ministerului Turismului, prin reorganizarea Agenției de vânzări de mărfuri pe valută convertibilă București, care se desființează.

Art. 2. - Întreprinderea de comerț exterior „Comturist” are următorul obiect de activitate:

  • vânzarea la prețuri cu amănuntul, pe valută convertibilă, a mărfurilor din import și din producție internă, prin magazine specializate proprii și ale unităților de turism;
  • vânzarea la prețuri cu amănuntul, pe valută convertibilă, de mărfuri din producție internă în standurile și expozițiile cu specific românesc, precum și în restaurantele românești sau cu ocazia unor manifestări gastronomice organizate în străinătate;
  • vânzarea la prețuri cu amănuntul, pe valută convertibilă, de mărfuri din import și din producție internă către reprezentanțele diplomatice și comerciale care funcționează în România;
  • vânzarea la prețuri cu amănuntul, pe valută convertibilă, de mărfuri din import și din producție internă prin magazine specializate de tip „duty-free shop” situate în incinta aeroporturilor cu trafic internațional, precum și în alte puncte de frontieră, la ieșirea din țară, în zonele de tranzit;
  • vânzarea la prețuri cu amănuntul, pe valută convertibilă, a mărfurilor din import și din producție internă în baza contractelor încheiate cu firme străine specializate în colectarea și transmiterea centralizată în țară, cu orice titlu, de sume în valută convertibilă către cetățenii români, turiști străini și orice alte categorii de cumpărători, persoane fizice sau juridice;
  • importul de mărfuri pentru aprovizionarea magazinelor specializate în vânzarea la prețuri cu amănuntul pe valută convertibilă;
  • contractarea în regim de consignație de mărfuri din producție internă pentru aprovizionarea magazinelor specializate în vânzarea la prețuri cu amănuntul pe valută convertibilă.

Art. 3. - Întreprinderea de comerț exterior „Comturist” se încadrează în grupa III de ramuri, gradul I de organizare.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce în planul și bugetul, pe anul 1990, modificările rezultate din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Turismului va stabili organigrama și statul de funcții ale Întreprinderii de comerț exterior „Comturist”.