autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru menținerea stabilității sistemului energetic național
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru menținerea stabilității sistemului energetic național și alimentarea normală a tuturor categoriilor de consumatori, toți consumatorii industriali și similari vor respecta cu strictețe repartițiile de energie electrică și termică, defalcate pe zi și pe paliere de către ministerele economice și organele centrale tutelare în limitele alocate pentru acestea de Ministerul Economiei Naționale.

Art. 2. - În cazul nerespectării prevederilor art. 1, Ministerul Energiei Electrice, prin întreprinderile furnizoare, va aplica măsurile de limitare și întreruperi, prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice.

Art. 3. - Sunt și rămân valabile prevederile Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice și cele referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind producerea, transportul, distribuția și utilizarea energiei electrice, aflate în vigoare la data de 31 decembrie 1989.