autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unui adjunct al ministrului economiei naționale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Capisizu Nicolae Marin se numește în funcția de adjunct al ministrului economiei naționale.