autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și de maiștri
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând din trimestrul al II-lea al anului școlar 1989/1990, norma didactică a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, liceal și de maiștri este de 18 ore pe săptămână, iar pentru maiștrii-instructori, de 24 de ore pe săptămână.

Pentru stabilizarea învățământului la sate, în sprijinul dezvoltării agriculturii, cadrele didactice cu domiciliul în orașe și titulare în mediul rural (exceptând comunele suburbane conform legii) vor avea norma redusă la 16 ore pe săptămână, cu creșterea salariului cu 10%. Pentru cadrele didactice care predau la clase simultane, creșterea salariului va fi de 20%.

Art. 2. - Până la 15 martie 1990 se va face un inventar cu toate posturile vacante din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și de maiștri, în condițiile restrângerii normei de la art. 1, cuprinzând catedrele rezervate (legal sau ilegal), catedre încadrate cu suplinitori, pensionabili la cerere. Aceasta se va realiza de către inspectoratele școlare județene, cu sprijinul unor comisii județene de înaltă competență și ținută morală, formate din cadre didactice.

Art. 3. - Până la 15 aprilie 1990 se va face un inventar al tuturor spațiilor de învățământ existente, al celor deja intrate în patrimoniul școlii sau care vor fi repartizate învățământului, pentru a asigura baza materială necesară noii rețele de învățământ pentru anul școlar 1990/1991 și reducerea efectivelor de elevi pe clasă.

Art. 4. - Până la 10 aprilie 1990 va fi anunțat sistemul de ocupare a posturilor didactice din învățământ, având în vedere stabilitatea învățământului și criteriile umanitare și de competență. Titularizările făcute de inspectoratele de învățământ după 3 ianuarie 1990 sunt anulate.

Art. 5. - Până la 15 martie 1990 vor fi supuse spre aprobare rețeaua școlară și planul de școlarizare pentru anul școlar 1990/1991, iar până la 20 martie vor fi stabilite criteriile de admitere în rețeaua învățământului preuniversitar.

Art. 6. - Manualele aprobate de Ministerul Învățământului, cu modificările anunțate după 3 ianuarie 1990, vor fi, pentru întreaga rețea școlară, până la finele anului școlar în curs, singurele manuale utilizate la clasă și la viitoarele examene sau concursuri.