autentificare cu OpenID
Decret-lege privind stabilirea cursurilor în lei ale valutelor altor state
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Fontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - La data de 1 februarie 1990, cursul în lei al dolarului S.U.A. se stabilește la 21,00 lei pentru un dolar.

Acest curs se folosește atât pentru operațiunile comerciale, cât și pentru operațiunile necomerciale. Cursul în lei al dolarului se modifică de Banca Națională a României prin folosirea unui coș de valute, în funcție de evoluția dolarului S.U.A. pe piața internațională.

Cursurile în lei ale dolarului S.U.A și celorlalte valute cotate de Banca Națională a României se modifică săptămânal.

Art. 2. - La data de 1 februarie 1990, cursul comercial pentru o rublă transferabilă se stabilește la 17,00 lei.

Pentru valutele țărilor cu care sunt încheiate convenții multilaterale sau bilaterale, cursurile necomerciale în lei ale valutelor respective sunt cele stabilite prin aceste convenții.

Art. 3. - Banca Națională a României stabilește valutele care se cotează în lei și comunică cursurile în lei ale acestora.

Lista cursurilor în lei ale valutelor va fi publicată în presă de către Banca Națională a României.

Art. 4. - Băncile și unitățile economice vor reevalua în lei, pe baza cursului în vigoare la 1 februarie 1990, activele și pasivele în valută existente în evidențele contabile la 31 ianuarie 1990.

După data de 1 februarie 1990, unitățile sus-menționate vor reevalua în lei activele și pasivele în valută cel puțin o dată pe an, în mod obligatoriu la încheierea bilanțurilor anuale, pe baza cursurilor în vigoare la data efectuării reevaluării.

Art. 5. - Influențele rezultate din reevaluările prevăzute la art. 4 vor fi evidențiate în gestiunea băncilor și unităților economice, în conturile de diferențe rezultate din reevaluarea activelor și pasivelor în valută.

La sfârșitul anului 1990, Ministerial Finanțelor, Banca Națională a României și Banca Română de Comerț Exterior vor prezenta propuneri privind regularizarea tuturor influențelor rezultate din reevaluarea activelor și pasivelor în valută.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari, precum și în bugetul de stat.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentului decret-lege, Decretul nr. 382/1984, Decretul nr. 234/1986 și Decretul nr. 235/1987 se abrogă.