autentificare cu OpenID
Decret privind restabilirea regimului de funcționare al „Automobil Clubului Român”
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Începând cu data prezentului decret se restabilește regimul de organizare și funcționare al „Automobil Clubului Român” (A.C.R.) potrivit actului prin care a fost autorizată înființarea acestei asociații.

Art. 2. - Activitățile de asistență tehnică rutieră și de ateliere, precum și de însușire și perfecționare a conducerii auto, trec de la primăriile județene și a municipiului București la „Automobil Clubul Român".

Baza materială aferentă acestor activități, precum și spațiile de cazare din cabanele turistice și ambarcațiunile din Delta Dunării, preluate de către fostele consilii populare județene și al municipiului București, potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Decretului nr. 128 din 27 aprilie 1955, se restituie „Automobil Clubului Român” pe bază de protocol.

Restituirea bunurilor prevăzute în alin. 2 se face fără plată.

Art. 3. - Personalul aferent activităților ce se preiau potrivit prezentului decret va trece la „Automobil Clubul Român” pe baza protocoalelor încheiate în conformitate cu dispozițiile Decretului nr. 128 din 27 aprilie 1985 și se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în funcții cu niveluri de retribuire mai mici, precum și personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice.

Art. 4. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului unităților obligate la restituire la data publicării prezentului decret, împreună cu indicatorii de plan economici și financiari și cu contractele încheiate, trec la „Automobil Clubul Român”.

Art. 5. - Se autorizează[1] „Automobil Clubul Român” să reînființeze în subordinea sa Întreprinderea de turism automobilistic, care va avea ca obiect de activitate organizarea de acțiuni turistice automobilistice interne și internaționale, precum și alte operațiuni economice legate de aceste activități.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor supune spre aprobare guvernului, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, măsuri privind indicatorii de plan economici și financiari și din bugetul de stat, iar la propunerea „Automobil Clubului Român”, indicatorii proprii de încasări și plăți valutare ce revin acestuia pentru onorarea scrisorilor de credit, a documentelor de circulație rutieră internațională, a scrisorilor de garanție emise în condițiile legii și a altor activități specifice.

Art. 7. - Operațiunile de predare-primire și protocoalele aferente se vor efectua în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului decret.

Art. 8. - Decretul nr. 128 din 27 aprilie 1985 și prevederile art. 1 și 3 referitoare la Întreprinderea de turism internațional automobilistic și ale art. 9 din Decretul nr. 22 din 24 ianuarie 1984 se abrogă.

  1. În original, „se autoriză".