autentificare cu OpenID
Hotărâre privind eliberarea unui adjunct al ministrului învățământului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pálfalvi Attila se eliberează din funcția de adjunct al ministrului învățământului.