autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea Institutului de sociologie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Centrul de cercetări sociologice din cadrul Universității București se reorganizează și devine Institutul de sociologie, unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Învățământului.