autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unui adjunct al ministrului învățământului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Stamp Hans Otto se numește în funcția de adjunct al ministrului învățământului.