autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru completarea punctului I din nota de la anexa nr. VI la Legea nr. 57/1974
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Punctul I din nota de la anexa nr. VI, capitolul I, litera A din Legea nr. 57/1974 se completează cu „Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului”.