autentificare cu OpenID
Decret-lege cu privire la abrogarea Legii nr. 1/1976 pentru adoptarea „Programului național de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Republica Socialistă România”
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret-lege, Legea nr. 1/1976 pentru adoptarea „Programului național de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Republica Socialistă România” se abrogă.

Art. 2. - Până la data de 31 decembrie 1990 Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător împreună cu ministerele interesate vor elabora noul program de amenajare a bazinelor hidrografice, corespunzător cerințelor economice și ecologice, care va fi supus spre aprobare guvernului.

Art. 3. - Pentru asigurarea încadrării într-o concepție unitară a lucrărilor de valorificare complexă a resurselor de apă, Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător va întocmi împreună cu ministerele interesate schema-cadru de amenajare pentru fiecare bazin hidrografic, pe care le va reactualiza la intervale de 5 ani.