autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 92/1984 privind îmbunătățirea organizării unităților de construcții-montaj, în vederea preluării execuției lucrărilor în antrepriză
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Articolul 11 alineatul 1 litera a) din Decretul nr. 92/1984 privind îmbunătățirea organizării unităților de construcții-montaj, în vederea preluării execuției lucrărilor în antrepriză, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Lucrările locale de construcții-montaj din planul Ministerului Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător se execută în antrepriză de către oficiile județene și al municipiului București de gospodărire a apelor”.