autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor combinate și întreprinderi în subordinea Centralei de prelucrare a lemnului București și Centralei de exploatare a lemnului București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 februarie 1990 se înființează în subordinea Centralei de prelucrare a lemnului București și Centralei de exploatare a lemnului București, ambele de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Lemnului, combinatele și întreprinderile prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2, ale căror denumire, sediu și obiect de activitate sunt cuprinse în aceleași anexe, împreună cu gradul de organizare și grupa de ramuri.

Art. 2. - Combinatele și întreprinderile ce se înființează au personalitate juridică și gestiune economică proprie.

Art. 3. - Combinatele și întreprinderile cuprinse în anexele nr. 1 și nr. 2 se înființează în cadrul indicatorilor de plan aprobați pentru Centrala de prelucrare a lemnului București și Centrala de exploatare a lemnului București.

Art. 4. - Personalul care trece de la unitățile Centralei de prelucrare a lemnului București și Centralei de exploatare a lemnului București la combinatele și întreprinderile ce se înființează se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 5. - Persoanele transferate în interesul serviciului sau trecute în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, precum și persoanele devenite disponibile ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, vor primi timp de 3 luni drepturile bănești avute anterior.

Art. 6. - Ministerul Industriei Lemnului va prezenta în termen de 30 de zile Ministerului Economiei Naționale și Ministerului Finanțelor modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari ai planului de stat, în volumul și structura bugetului de stat pe anul 1990 la Centrala de prelucrare a lemnului București și Centrala de exploatare a lemnului București.


[modificare] Anexa nr. 1

Unitățile ce se înființează în subordinea Centralei de prelucrare a lemnului București

Nr. crt. Denumirea unității ce se înființează Orașul Județul Gradul de organizare Obiectul de activitate Denumirea unității din care se organizează
1. Combinatul de prelucrare a lemnului Fălticeni Fălticeni Suceava II Mobilă corp, bucătării, produse stratificate, înnobilate Secțiile de industrializare a lemnului din U.F.E.T.-Fălticeni, din cadrul I.F.E.T.-Suceava subordonat C.E.L.
2. Întreprinderea de prelucrare a lemnului Odorheiu Secuiesc Odorheiu Secuiesc Harghita II Mobilă modernă, stil, mic mobilier Fabrica de mobilă Odorheiu Secuiesc și secția de mobilă Cristuru Secuiesc din cadrul I.P.L.-Miercurea-Ciuc
3. Întreprinderea de prelucrare a lemnului Beiuș Beiuș Bihor II Mobilă stil, modernă, mic mobilier Fabrica de mobilă Beiuș din cadrul C.P.L.-Oradea
4. Întreprinderea de prelucrare a lemnului „Mureșeni” municipiul Târgu Mureș Mureș II Mobilă artă, stil și mic mobilier Fabrica „ILEFOR” din cadrul I.P.L.-Târgu Mureș
5. Întreprinderea de prelucrare a lemnului „Militari” municipiul București - III Mobilă modernă, rustică și instrumente muzicale Fabrica de mobilă „Militari” București din cadrul I.P.L.M.-București
6. Întreprinderea de prelucrare a lemnului „Codlea” Codlea Brașov III Mobilă Fabrica de mobilă Codlea din cadrul C.P.L.-Brașov
7. Întreprinderea de prelucrare a lemnului „Victoria” Tășnad Tășnad Satu Mare II Mobilă Fabricile de mobilă „Victoria” Tășnad și „Crișana” Carei din cadrul I.P.L.-Satu Mare
8. Întreprinderea de prelucrare a lemnului Pâncota Pâncota Arad II Mobilier curbat și corp, mic mobilier Fabrica de mobilă Pâncota din cadrul C.P.L.-Arad

Notă: Unitatea prevăzută la pct. 1 se încadrează în grupa IV de ramuri, iar cele de la pct. 2-8 în grupa V de ramuri.


[modificare] Anexa nr. 2

Unitățile ce se înființează în subordinea Centralei de exploatare a lemnului București

Nr. crt. Denumirea unității ce se înființează Orașul Județul Gradul de organizare Obiectul de activitate Denumirea unității din care se organizează
1. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Craiova municipiul Craiova Dolj II Exploatarea lemnului, transport și fabricarea cherestelei U.F.E.T.-Craiova din cadrul Centralei de exploatare a lemnului
2. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Târgoviște municipiul Târgoviște Dâmbovița III Exploatarea lemnului, transport și fabricarea cherestelei U.F.E.T. și Autobaza Târgoviște din cadrul I.F.E.T.-Pitești
3. Întreprinderea de industrializare a lemnului Gugești comuna Gugești Vrancea III Industrializarea lemnului, produse stratificate, scaune Fabrica de prelucrare a lemnului Gugești din cadrul I.F.E.T.-Focșani
4. Întreprinderea de prelucrare a lemnului Codlea Codlea Brașov III Mobilă Fabrica de mobilă Codlea din cadrul C.P.L.-Brașov
5. Întreprinderea de prelucrare a lemnului „Victoria” Tășnad Tășnad Satu Mare II Mobilă Fabricile de mobilă „Victoria” Tășnad și „Crișana” Carei din cadrul I.P.L.-Satu Mare
6. Întreprinderea de prelucrare a lemnului Pâncota Pâncota Arad II Mobilier curbat și corp, mic mobilier Fabrica de mobilă Pâncota din cadrul C.P.L.-Arad

Notă: Unitățile menționate la pct. 1-3 se încadrează în grupa V de ramuri.