autentificare cu OpenID
Decret-lege privind vechimea în muncă a soției salariate care își urmează soțul trimis în misiune permanentă în străinătate
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Timpul cât soția salariată lipsește din țară, pentru a-și urma soțul trimis în misiune permanentă în străinătate, constituie vechime în muncă și se ia în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acordă în raport de vechimea în muncă.

Art. 2. - De prevederile art. 1 beneficiază și persoanele care au fost în această situație până la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege, inclusiv cele care au decizii de pensionare.