autentificare cu OpenID
Decret-lege privind abrogarea Decretului nr. 11/1989
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Pentru a crea posibilitatea unităților economice și sociale de a rezolva în mod operativ unele cerințe urgente care necesită aprovizionarea de la fondul pieței cu unele mărfuri în cantități mărunte, în scopul desfășurării normale a activității unităților și al îmbunătățirii prestărilor de servicii către populație,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret-lege se abrogă Decretul nr. 011/1989 [1] privind reglementarea vânzărilor de mărfuri către întreprinderi, instituții, organizații cooperatiste și obștești cu plata prin virament, prin unitățile de desfacere ale comerțului de stat și cooperatist.

Art. 2. - Vânzarea mărfurilor către unitățile și organizațiile de stat și obștești prin unitățile de desfacere ale comerțului de stat și cooperatist se va face potrivit reglementărilor legale aplicate până la data emiterii Decretului nr. 011/1989 [1].

  1. 1,0 1,1 În original, „Decretul nr. 11/1989", dar textul se referă la un act anterior Revoluției (Decretul Consiliului de Stat al R.S.R., publicat în Buletinul Oficial nr. 4 din 19 ianuarie 1989). S-a modificat numărul pentru a-l diferenția de actul emis de Consiliul Frontului Salvării Naționale pe 28 decembrie 1989 (Decretul nr. 11/1989 publicat în Monitorul Oficial nr. 6/1989).