autentificare cu OpenID
Hotărâre privind menținerea în vigoare a hotărârilor Consiliului de Miniștri care urmau să-și înceteze aplicabilitatea la 31 decembrie 1989
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârile Consiliului de Miniștri cuprinse în anexa la H.C.M. nr. S 2720/XIV/1989, prevăzute să-și înceteze aplicabilitatea la data de 31 decembrie 1989, rămân în vigoare până la adoptarea altor reglementări în domeniile respective.