autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unui vicepreședinte al Băncii Naționale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pretorian Nicolae se numește în funcția de vicepreședinte al Băncii Naționale, începând cu 25 ianuarie 1990.