autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unui adjunct al ministrului industriei lemnului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Andarache Radu se numește în funcția de adjunct al ministrului industriei lemnului.