autentificare cu OpenID
Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 201 din 31 august 1989
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Având în vedere că prin H.C.M. nr. 201/31.08.1989 au fost abrogate o serie de reglementări privind drepturi de personal, impozite, procurarea publicațiilor periodice și a cărților de către unități, criteriile de stabilire a valorilor nominale ale bunurilor din patrimoniul cultural național și altele, precum și faptul că, până în prezent, nu au fost adoptate alte acte normative,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se abrogă Hotărârea Consiliului de Miniștri nr 201 din 31 august 1989.

Hotărârile Consiliului de Miniștri cuprinse în anexa la H.C.M. nr. 201/1989 sunt și rămân în vigoare până la adoptarea altor reglementări în domeniile respective.