autentificare cu OpenID
Decret-lege privind jurământul militar
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 119 / 1990.

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Militarii, la intrarea în rândurile forțelor armate, vor depune următorul jurământ:

„Eu, ....................., intrând în rândurile forțelor armate, jur credință nestrămutată poporului român și patriei mele.

Jur să respect legile țării, să execut întocmai cerințele regulamentelor militare și ordinele comandanților și șefilor mei, atât în timp de pace, cât și în timp de război.

Jur să nu-mi precupețesc sângele și viața pentru a apăra pământul strămoșesc, independența și suveranitatea patriei.

Dacă voi călca jurământul meu, să suport pedeapsa aspră a legilor patriei mele, România.”

Art. 2. - Prevederile art. 35 din Legea nr. 14/1972 se abrogă.