autentificare cu OpenID
Decret-lege cu privire la consumul de energie termică pentru populație
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 1990 se stabilește tariful unic de 220 lei/Gcal., pentru energia termică necesară încălzirii locuințelor și preparării apei calde menajere.

Art. 2. - Temperatura de încălzire în interiorul locuințelor este de 20° C.

Art. 3. - Plata energiei termice necesare încălzirii locuințelor și preparării apei calde menajere se face lunar, potrivit consumurilor efectiv realizate.

La cererea asociațiilor de locatari, plata energiei termice aferente perioadei de iarnă se va putea eșalona și pe celelalte luni ale anului.

Art. 4. - Consumurile de energie termică se măsoară cu contoare montate le blocurile de locuințe sau la casele individuale. Contoarele se plătesc și se montează de către unitățile distribuitoare și sunt proprietatea acestora. Verificarea contoarelor la cererea beneficiarilor se face de unități specializate, contra cost.

În decursul unui an de la data prezentului decret-lege, până la montarea contoarelor, determinarea și facturarea consumurilor de energie termică se efectuează potrivit prevederilor cuprinse în normele unitare aprobate prin ordinul ministrului energiei electrice, care se aplică în prezent.

Art. 5. - Diferența dintre tariful stabilit în prezent pe plan local pentru energia termică produsă pe combustibili lichizi sau solizi, de până la 345 lei/Gcal., și tariful unic de 220 lei/Gcal., se va acoperi unităților distribuitoare de la buget.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret-lege, va elabora norme și normative de consum de combustibili pentru încălzirea locuințelor și prepararea apei calde menajere, ținând seama de asigurarea temperaturii interioare de 20° C, randamentele instalațiilor de încălzire și de zonele climatice în care se află amplasate locuințele.

Art. 7. - Institutul român de standardizare, în termen de 30 de zile, va adapta standardele de stat în acest domeniu potrivit prevederilor prezentului decret-lege.

Art. 8. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru introducerea modificărilor corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990, în volumul și structura bugetului de stat și a bugetelor locale, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret-lege.

Art. 9. - Pe data prezentului decret-lege se abrogă toate reglementările contrare cuprinse în:

  • Decretul nr. 620/1973 cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice și de folosire mai judicioasă a combustibililor și energiei, cu modificările ulterioare;
  • Decretul nr. 283/1979 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea consumului de energie electrică, energie termică și gaze naturale;
  • Decretul nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea în continuare a consumului de energie electrică, energie termică, gaze naturale și alți combustibili.