autentificare cu OpenID
Decret-lege privind vechimea în specialitate în domeniul culturii și artei
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Ministrul culturii poate aproba, în cazul unor personalități din domeniul culturii și artei, ca perioada în care au activat în uniuni și organizații de scriitori, artiști plastici, compozitori, creatori de film și teatru să poată fi luată în calculul vechimii în specialitate necesară, conform legii, pentru încadrarea în instituții de stat.