autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea Oficiului pentru Administrația Locală
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Pentru a asigura conducerea generală de către guvern a activității organelor locale ale administrației în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în programul Consiliului Frontului Salvării Naționale,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează, ca organ central în subordinea guvernului, Oficiul pentru Administrația Locală, care asigură îndrumarea unitară a activității primăriilor și colaborarea cu organele centrale pentru soluționarea problemelor specifice din unitățile administrativ-teritoriale.

Art. 2. - Atribuțiile, modul de organizare și funcționare ale Oficiului pentru Administrația Locală se stabilesc prin hotărâre a guvernului.

Art. 3. - Bădescu Costică se numește în funcția de președinte al Oficiului pentru Administrația Locală, cu grad de ministru secretar de stat.