autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru abrogarea unor prevederi din Decretul nr. 233/1974, astfel cum a fost modificat și completat prin Decretul nr. 159/1984, precum și din anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1987
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Articolele 34, 35, 36, 39 alineatele 1 și 3 și articolul 42 din Decretul nr. 233/1974 privind unele drepturi și obligații ale cetățenilor români care realizează venituri în valută, astfel cum a fost modificat și completat prin Decretul nr. 159/1984, precum și prevederile de la lit. B, pct. 2 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1987 privind dobânzile ce se încasează și se plătesc de către bănci și alte unități socialiste, se abrogă pe data de 15 ianuarie 1990.