autentificare cu OpenID
Hotărâre privind Institutul român de consulting „Romconsult”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Institutul român de consulting „Romconsult” se reorganizează ca persoană juridică, cu sediul în București, în subordinea Ministerului Comerțului Exterior.

Art. 2. - Obiectul de activitate al I.R.C. „Romconsult” constă în executarea de servicii de consulting și engineering pentru parteneri externi și interni, respectiv studii, proiecte, asistență tehnică și de specialitate, nelegate de livrări, pregătire de personal, expertize, elaborarea de caiete de sarcini pentru licitații internaționale și alte servicii specifice activității de consulting.

I.R.C. „Romconsult” preia și activitatea desfășurată în acest domeniu de către I.C.E. „Terra”.

Art. 3. - I.R.C. „Romconsult” funcționează pe criterii de eficiență economică și își acoperă cheltuielile în lei și valută din încasările proprii.

Art. 4. - Operațiunile de comerț exterior ce se efectuează de I.R.C. „Romconsult” se autorizează[1] de Ministerul Comerțului Exterior.

Art. 5. - I.R.C. „Romconsult” execută operațiunile contractate cu partenerii străini în nume propriu și le realizează cu personalul propriu sau atras de la alte unități, precum și cu participarea institutelor de proiectare, cercetare și a unităților economice pe bază de contract.

Institutele de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică, rețeaua de învățământ și sănătate își desfășoară activitatea de export și asistența de specialitate nelegată de livrări, consulting prin I.R.C. „Romconsult”.

Art. 6. - I.R.C. „Romconsult” se poate înregistra la organisme profesionale, cu caracter național sau internațional, care finanțează și acordă lucrări de consulting, cu integrarea activității partenerilor interni cu care colaborează.

I.R.C. „Romconsult” poate stabili relații de colaborare sub diverse forme cu firme străine de engineering-consulting.

Art. 7. - Organizarea și numărul de personal al I.R.C. „Romconsult” se stabilesc de Ministerul Comerțului Exterior.

Art. 8. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Comerțului Exterior.

  1. În original, „se autoriză".