autentificare cu OpenID
Decret-lege privind stabilirea unor pensii minime pentru răniți și urmașii celor decedați în timpul revoluției
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 42 / 1990.

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și urmașii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria revoluției, au dreptul la următoarele pensii minime dacă pensia calculată potrivit legii, pentru accident în timpul îndeplinirii unei sarcini de stat sau obștești, nu este mai mare:

  • 3.000 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
  • 2.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;
  • 1.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;
  • 1.500 lei lunar pentru fiecare urmaș.

Art. 2. - Stabilirea pensiilor prevăzute la art. 1 se face pe baza actelor prezentate de cei în cauză, verificate cu sprijinul oficiilor de stare civilă, direcțiilor sanitare și organelor de poliție.

Art. 3. - Prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială referitoare la plata, suspendarea sau încetarea plății pensiilor se aplică în mod corespunzător și pensiilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.

Art. 4. - Se autoriză Ministerul Finanțelor ca pe baza documentațiilor prezentate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale să modifice în mod corespunzător indicatorii financiari prevăzuți în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1990.