autentificare cu OpenID
Decret-lege privind Consiliul Provizoriu de Uniune Națională
  • semnat: Consiliul Frontului Salvării Naționale
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Ținând seama de caracterul deschis al componenței Consiliului Frontului Salvării Naționale - ca organ suprem al puterii născut în revoluția din decembrie 1989 -, caracter afirmat în platforma-program comunicată către țară la data de 22 decembrie 1989,

având în vedere că, în condițiile create de trecerea la înfăptuirea obiectivelor prevăzute în platforma-program, inclusiv a principiului pluralismului politic, în viața politică a României s-au constituit și se constituie partide și alte formațiuni politice, precum și că însuși Frontul Salvării Naționale s-a transformat în formațiune politică de sine stătătoare,

luând în considerăm înțelegerea intervenită la data de 1 februarie 1990 între reprezentanți ai Consiliului Frontului Salvării Naționale și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice participante la întâlnirea-dialog de la acea dată privind crearea cadrului de colaborare a tuturor forțelor politice în perioada preelectorală,

respectând principiul separării puterilor în stat consfințit prin platforma-program din 22 decembrie 1989, garanție a democrației reale și a stabilității în țară până la alegerile libere,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret-lege, Consiliul Frontului Salvării Naționale își modifică alcătuirea, organizându-se pe baze paritare, în sensul că jumătate din numărul membrilor săi sunt din actualul consiliu, iar cealaltă jumătate este formată din reprezentanți ai partidelor, formațiunilor politice și organizațiilor minorităților naționale, cooptați în consiliu.

Fiecare partid, formațiune politică sau organizație a minorității naționale va putea fi reprezentată de cel mult trei membri.

Consiliul Frontului Salvării Naționale, realcătuit potrivit prezentului articol, se va numi Consiliul Provizoriu de Uniune Națională.

Art. 2. - În Consiliul Provizoriu de Uniune Națională vor fi reprezentate partidele și formațiunile politice participante la înțelegerea din 1 februarie 1990, inclusiv Frontul Salvării Naționale.

Cooptarea altor partide și formațiuni politice sau organizații ale minorităților naționale se va putea face numai cu respectarea principiului parității și a normei de reprezentare prevăzute la art. 1, cu aprobarea Consiliului Provizoriu de Uniune Națională.

Art. 3. - Consiliile Frontului Salvării Naționale județene, municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale vor fi completate cu reprezentanți ai partidelor, formațiunilor politice și organizațiilor minorităților naționale, înscrise la nivel național (fiecare cu câte 1 până la 3 membri) peste numărul de membri existent în consiliile actuale, numărul acestor reprezentanți urmând să constituie până la 50% din totalul membrilor consiliilor astfel alcătuite.

Consiliile teritoriale, realcătuite potrivit alin. 1, își schimbă denumirea în consilii provizorii de uniune națională.

Abrogat de Legea 5 / 1990

Art. 4. - Activitatea Consiliului Provizoriu de Uniune Națională se desfășoară potrivit reglementărilor în vigoare.