autentificare cu OpenID
Decret-lege privind componența Consiliului Provizoriu de Uniune Națională și a biroului executiv al acestuia, precum și comisiile de specialitate ale consiliului
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Consiliul Provizoriu de Uniune Națională este compus din 253 membri.

Art. 2. - Biroul executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională este format din 21 membri și anume: președinte, 5 vicepreședinți, un secretar și 14 membri.

Art. 3. - Consiliul Provizoriu de Uniune Națională are următoarele comisii de specialitate:

a) Comisia de reconstrucție și dezvoltare economică;

b) Comisia pentru agricultură;

c) Comisia constituțională, juridică și pentru drepturile omului;

d) Comisia pentru tineret;

e) Comisia pentru politică externă;

f) Comisia pentru învățământ;

g) Comisia pentru știință și tehnologie;

h) Comisia pentru cultură;

i) Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;

j) Comisia pentru minoritățile naționale;

k) Comisia pentru administrația locală;

l) Comisia organizatorică și colectivul de împuterniciți ai consiliului;

m) Comisia pentru sănătate;

n) Comisia pentru muncă și ocrotiri sociale;

o) Comisia pentru rezolvarea sesizărilor și doleanțelor cetățenilor țării;

p) Comisia pentru cercetarea abuzurilor care au dus la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului și pentru reabilitarea victimelor dictaturii.

Art. 4. - Orice dispoziții contrare se abrogă.