autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unui prim-adjunct al ministrului economiei naționale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Caloianu Constantin se numește în funcția de prim-adjunct al ministrului economiei naționale.