autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea adjunctului ministrului turismului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Goldiș Valeriu se numește în funcția de adjunct al ministrului turismului.