autentificare cu OpenID
Hotărâre privind încetarea pregătirii militare a studentelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu 15 februarie 1990 încetează pregătirea militară a studentelor.

Art. 2. - La aceeași dată se abrogă prevederile Ordinului ministrului apărării naționale și ministrului învățământului nr. M 6 din 25 martie 1985 referitoare la pregătirea militară a studentelor.

Art. 3. - Spațiile ocupate în prezent de catedrele militare și folosite de acestea se integrează în procesul instruirii de specialitate a studenților.

Art. 4. - Personalul militar devenit liber va fi transferat prin grija Ministerului Apărării Naționale, potrivit pregătirii acestuia.