autentificare cu OpenID
Hotărâre privind folosirea fostului Palat al pionierilor și șoimilor patriei din București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, fostul Palat al pionierilor și șoimilor patriei din București, împreună cu toate mijloacele fixe și bunurile din dotare, preluat de Ministerul Învățământului, va deveni Palatul copiilor din București.

Art. 2. - Palatul copiilor din București va fi utilizat pentru desfășurarea activităților de orientare profesională și cultural-artistică a copiilor.