autentificare cu OpenID
Comunicat

În ziua de 16 februarie 1990 s-a întrunit în prima sa ședință de lucru Biroul executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională. În cadrul reuniunii au fost luate în dezbatere următoarele probleme:

  1. Definitivarea documentelor de constituire pe baza hotărârilor adoptate în sesiunile Consiliului Provizoriu de Uniune Națională din zilele de 9 și 13 februarie 1990.
  2. Stabilirea sarcinilor și răspunderilor în cadrul biroului executiv al consiliului.
  3. Desemnarea conducerilor comisiilor de specialitate ale consiliului.

Biroul executiv a discutat, de asemenea, propunerile prezentate de primul-ministru, Petre Roman, în legătură cu măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor din Decretul-lege nr. 1/1989 referitoare la restituirea către populație a sumelor provenite din contribuțiile cu părți sociale la fondul de dezvoltare economică, percepute în mod abuziv de către regimul ceaușist. În legătură cu aceasta a fost adoptat un decret-lege, care reglementează modul și condițiile de restituire a sumelor respective, ce urmează a fi dat publicității.

Totodată, primul-ministru a propus unele măsuri pentru ajutorarea materială a partidelor și formațiunilor politice recent create, astfel încât acestea să poată să-și desfășoare activitatea în condiții normale. Biroul executiv și-a dat acordul la măsurile propuse.

În partea finală a ședinței, președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu, a prezentat o informare asupra situației politice create în țară, în ultimele zile, ca urmare a nemulțumirilor existente în rândul unor ofițeri și soldați din anumite unități militare. Cu acest prilej, au fost reliefate măsurile întreprinse de guvern pentru ameliorarea, de îndată, a situației create. Biroul executiv și-a exprimat convingerea că măsurile adoptate de guvern, îndeosebi instituirea unei comisii de anchetă, vor permite analiza în spirit de obiectivitate deplină a problemelor ridicate de militarii din unele garnizoane și stabilirea măsurilor ce se impun în vederea normalizării situației din armată, a creării unui climat de ordine și disciplină în toate unitățile militare, premisă importantă a menținerii stabilității în țară, a întăririi legăturilor și unității dintre armată și popor.

A fost, de asemenea, definitivat textul comunicatului adoptat de Consiliul Provizoriu de Uniune Națională la ultima sa sesiune.