autentificare cu OpenID
Comunicatul Consiliului Provizoriu de Uniune Națională

În decembrie 1989, poporul român, prin jertfa celor mai buni fii ai săi, a răsturnat dictatura ceaușistă. S-a constituit Consiliul Frontului Salvării Naționale, care a preluat funcțiile de organ al puterii de stat, acoperind vidul de putere creat. În noile condiții, pe baza decretului-lege emis de noul organ al puterii, și-au reluat activitatea unele partide politice tradiționale și au fost întemeiate noi formațiuni politice, creându-se astfel climatul necesar revenirii la o societate democrată.

La întâlnirea delegațiilor a 30 de formațiuni politice din 1 februarie 1990 s-a convenit constituirea unui Consiliu Provizoriu de Uniune Națională, prin lărgirea componenței Consiliului Frontului Salvării Naționale cu reprezentanți ai tuturor forțelor politice din România create până la acea dată.

Pe această bază la reuniunea din 9 februarie 1990, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională a fost organizat pe principii paritare, în componența sa intrând reprezentanți ai celor ce au participat activ la revoluție, personalități ale vieții științifice și culturale, muncitori, intelectuali, țărani, tineri, studenți, membri ai tuturor partidelor și formațiunilor politice înregistrate până la acea dată, ai organizațiilor minorităților naționale. Consiliul Provizoriu de Uniune Națională a preluat atributele legislative și este organul provizoriu al puterii de stat în România, până la alegeri. Noul organ legislativ reprezintă încă un pas semnificativ în direcția afirmării pluralismului politic în țara noastră.

La prima sa întâlnire de după constituire - din ziua de 13 februarie 1990 - consiliul a aprobat regulamentul său de funcționare și biroul executiv alcătuit din 21 de membri.

Pentru a asigura înfăptuirea în continuare a obiectivelor revoluției din decembrie 1989 și instaurarea unei adevărate democrații în România, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională se adresează tuturor formațiunilor politice, organelor administrației de stat, armatei, cetățenilor, cerându-le să contribuie cu forțe unite la menținerea liniștii și ordinii publice, la desfășurarea normală a vieții economice și sociale. Acum, când încă mai străbatem o perioadă grea de privațiuni și tensiune socială și când structurile noii puteri social-politice nu sunt încă suficient de stabilizate, sunt necesare moderația și calmul în abordarea multiplelor aspecte cu care viața ne confruntă în interiorul țării și în relațiile internaționale.

În aceste împrejurări excepționale, de pregătire a viitoarelor alegeri libere, după o jumătate de secol de regimuri dictatoriale, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională este pe deplin conștient de răspunderea pe care o are și asigură în mod solemn poporul că își va îndeplini cu bună-credință îndatoririle ce-i revin pentru propășirea țării și reinstaurarea libertății și democrației în România, pentru dezvoltarea raporturilor de prietenie cu celelalte popoare ale lumii.