autentificare cu OpenID
Decret-lege privind unele măsuri de ocrotire a organelor de stat, a instituțiilor publice, a sediilor partidelor și formațiunilor politice, a liniștii cetățenilor și a ordinii de drept
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

În scopul preîntâmpinării oricăror acte de violență ce periclitează procesul de înaintare a țării spre democrație, al ocrotirii organelor de stat, instituțiilor publice, a sediilor partidelor și formațiunilor politice, al asigurării liniștii cetățenilor și ordinii de drept, astfel încât să se instaureze un climat de certitudine și liberă expresie democratică,

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, Ministerul de Interne va acționa pentru întărirea pazei și luarea măsurilor de ordine necesare la sediile organelor de stat, instituțiilor publice, partidelor și formațiunilor politice, precum și ale organizațiilor obștești ale minorităților naționale, în vederea asigurării condițiilor normale de desfășurare a activității acestora, pentru împiedicarea oricăror manifestări de violență care periclitează, sub orice formă, securitatea edificiilor și a bunurilor acestora, cât și integritatea fizică a persoanelor. Totodată, va lua toate măsurile care se impun pentru combaterea manifestărilor de violență în locurile publice.

Ministerul Apărării Naționale va coopera, în cadrul atribuțiilor sale legale, cu Ministerul de Interne și va sprijini acțiunile întreprinse de acesta pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. 1.

Art. 2. - Fapta persoanei de a pătrunde, fără drept, în sediile organelor centrale și locale de stat, ale altor instituții publice, ale partidelor și formațiunilor politice, tulburând desfășurarea normală a activității acestora, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

În cazul în care fapta se săvârșește de o persoană înarmată, de două sau mai multe persoane împreună, în timpul nopții ori prin violență sau efracție, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Tentativa se pedepsește.

Art. 3. - Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a sediilor organelor centrale și locale de stat, ale altor instituții publice, ale partidelor și formațiunilor politice ori a bunurilor aflate la aceste sedii se sancționează cu pedepsele prevăzute de legea penală, iar dacă maximul special nu este îndestulător, se poate spori cu până la 5 ani, fără a se depăși maximul general al pedepsei închisorii.

Tentativa se pedepsește.

Art. 4. - Infracțiunile contra vieții, integrității corporale, sănătății sau libertății persoanei, săvârșite împotriva reprezentanților organelor de stat, instituțiilor publice și a reprezentanților partidelor politice aflați în exercitarea activității lor sau în legătură cu această activitate, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită, al cărei maxim se poate spori cu până la 5 ani, fără a se depăși maximul general al închisorii prevăzut de Codul penal.

Art. 5. - Urmărirea și judecarea infracțiunilor prevăzute în art. 2, 3 și 4 se fac de urgență, potrivit procedurii privind infracțiunile flagrante.