autentificare cu OpenID
Hotărâre privind atribuțiile Comisiei guvernamentale pentru județul Timiș
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Ținând cont de situația deosebită existentă în județul Timiș și în vederea stabilirii adevărului privind persoanele care, prin atitudinea și acțiunile lor, au contribuit la executarea măsurilor care aveau în vedere înăbușirea revoluției din decembrie 1989,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Comisia guvernamentală constituită la 14 februarie 1990 are ca atribuții contactarea persoanelor civile și militare implicate în aceste evenimente, în vederea strângerii materialelor probatorii necesare stabilirii, de la caz la caz, a măsurilor ce se impun a fi luate (demiterea din funcții de conducere, începerea urmăririi penale etc.) și înaintării acestora cu propuneri de soluționare organelor în drept.

Art. 2. - Comisia este formată din procurori civili și militari, reprezentanți ai populației civile și ai armatei, medici, alți specialiști.

Art. 3. - Comisia își va desfășura activitatea în sediul C.P.U.N.-Timiș, asigurându-i-se condițiile corespunzătoare.

Având în vedere importanța socială a activității lor, membrii comisiei vor fi degrevați de sarcinile de serviciu.