autentificare cu OpenID
Decret-lege privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262 din 5 iunie 1957
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Prevederile art. 2 din Decretul nr. 262 din 5 iunie 1957, astfel cum au fost modificate prin art. 1 din Decretul nr. 977 din 23 octombrie 1968, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - „Timbrul literar” al Uniunii scriitorilor din România se aplică asupra fiecărui exemplar din cărțile beletristice editate în România sau importate, vândute prin unitățile comerciale de orice fel, inclusiv cele de anticariat și consignație.

Valoarea acestui timbru va fi în medie de 2 lei și va fi vărsată în Fondul literar al Uniunii scriitorilor, în scopul susținerii literaturii și a condiției de scriitor profesionist.

Condițiile de confecționare, de aplicare și vărsare la beneficiar a contravalorii „Timbrului literar” vor fi stabilite, prin instrucțiuni, de Ministerul Culturii, cu avizul Uniunii scriitorilor din România.”