autentificare cu OpenID
Decret-lege privind trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile în unitățile de stat
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - În toate ramurile și domeniile de activitate se vor asigura, începând cu 1 martie 1990, în afară de sărbătorile legale, 2 zile libere pe lună, de regulă în zilele de sâmbătă.

Art. 2. - (1) Începând cu luna martie 1990, ministerele, celelalte organe centrale, centralele și unitățile de stat vor lua măsurile necesare pentru a asigura trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile până la finele trimestrului III 1990.

(2) Trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile se va face eșalonat în conformitate cu graficele elaborate de comun acord de către ministere și alte organe centrale cu consiliile de administrație ale unităților din subordine, în funcție de îndeplinirea indicatorilor industriali, economici și profesionali, în condițiile folosirii aceluiași număr mediu de personal și ale menținerii salariilor tarifare lunare de încadrare stabilite pentru săptămâna de lucru de 6 zile.

(3) Pentru sectoarele de activitate cu foc continuu (siderurgie, chimie, petrochimie, fabricarea cimentului, săparea și exploatarea sondelor etc.), precum și pentru activitățile care trebuie să se desfășoare pe întreaga durată a săptămânii (transporturi, prestări servicii, comerț, ocrotirea sănătății, cultură și artă, presă etc.), le care nu se poate obține creșterea productivității orare a muncii întrucât aceasta este determinată de caracteristicile și parametrii instalațiilor deservite și, respectiv, de cerințele impuse de desfășurarea normală a vieții populației, se autoriză Ministerul Economiei Naționale ca, pe baza documentațiilor prezentate de titularii de plan, să modifice indicatorii de plan pe anul 1990 privind numărul de personal și fondul de salarii.

Art. 3. - Trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile a personalului din ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, centrale industriale și unități asimilate se face prin hotărârea consiliului de administrație, atunci când toate unitățile din subordine au trecut la săptămâna de lucru de 5 zile.

Art. 4. - (1) Prin trecerea la programul de lucru cu 2 zile libere pe lună, în afară de sărbătorile legale, durata timpului de muncă va fi, în medie, de 44 ore pe săptămână și 8 ore pe zi; durata medie lunară a timpului de muncă va fi de 23,6 zile, respectiv 189 ore.

(2) Prin trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile, durata timpului de muncă va fi de 40 ore pe săptămână și 8 ore pe zi; durata medie lunară a timpului de muncă va fi de 21,25 zile, respectiv 170 ore.

Art. 5. - Personalul care își desfășoară activitatea în locuri de muncă și activități care au aprobată o durată a timpului de muncă mai mică decât 8 ore pe zi (7 ore, 6 ore, 4 ore) trece la program de lucru cu 2 zile libere pe lună, respectiv la program de lucru de 5 zile pe săptămână, cu respectarea duratei zilnice a timpului de muncă aprobate.

Art. 6. - (1) În construcții, industria forestieră, agricultură, precum și în alte activități cu condiții specifice, ministerele sau celelalte organe centrale, cu acordul sindicatelor, pot stabili ca în anumite perioade durata zilei de muncă să fie mai mare decât durata normală, urmând ca în medie să nu se depășească anual durata săptămânii de lucru de 44 ore și, respectiv, de 40 ore.

(2) În ramurile prevăzute la alin. 1, ministerele sau celelalte organe centrale, cu acordul sindicatelor, pot stabili trecerea la activitate sezonieră, urmând ca în perioada activă să se poată lucra în program normal de 6 zile pe săptămână, iar în perioada inactivă să se acorde concediul de odihnă legal, precum și zilele corespunzătoare timpului suplimentar lucrat în perioada activă, astfel încât să nu se depășească în medie durata săptămânii de lucru de 44 ore și, respectiv, de 40 ore.

Art. 7. - Pe baza salariului tarifar lunar, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale va stabili salariile tarifare orare (rotunjite la 5 bani) sau zilnice (rotunjite la 50 bani) calculate la 189 ore și 23,6 zile, respectiv 170 ore și 21,25 zile.

Art. 8. - Pentru trecerea la programul de lucru cu 2 zile libere pe lună și săptămâna de lucru de 5 zile, unitățile vor elabora grafice de lucru aprobate de consiliul de administrație, care să corespundă condițiilor specifice din fiecare unitate.

Art. 9. - Se recomandă organizațiilor cooperatiste și obștești, precum și altor persoane juridice, să elaboreze reglementări similare cu privire la stabilirea duratei săptămânii de lucru în domeniile lor de activitate.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abrogă.