autentificare cu OpenID
Decret-lege privind modul de îndeplinire a serviciului militar în termen și cu termen redus
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Toți cetățenii României, băieți, inclusiv absolvenții de liceu, pot fi chemați pentru îndeplinirea serviciului militar în anul când aceștia împlinesc vârsta de 20 de ani.

Limita maximă de vârstă până la care cetățenii români pot fi chemați pentru îndeplinirea serviciului militar în termen este de 30 de ani.

Art. 2. - Durata serviciului militar este de 12 luni pentru militarii în termen din toate armele, în afară de militarii în termen încorporați la marina militară și la navele grănicerești, pentru care durata serviciului militar este de 1 an și 6 luni.

Art. 3. - Absolvenții de liceu admiși în instituțiile civile de învățământ superior îndeplinesc serviciul militar cu termen redus, durata 6 luni, după terminarea studiilor. Aceștia pot fi chemați pentru îndeplinirea serviciului militar până la împlinirea vârstei de 40 de ani.

Absolvenții institutelor sau seminariilor teologice nu vor fi chemați pentru îndeplinirea serviciului militar în termen sau cu termen redus.

Art. 4. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică începând cu încorporările din anul 1988 ale tinerilor chemați pentru îndeplinirea serviciului militar.

Art. 5. - Reglementările prevăzute la alin. 1, 2, 3 și 4 ale art. 31, alin. 3, 4 și 5 ale art. 45, art. 51-54, 60 și 95-97 din Legea nr. 14 din 22 noiembrie 1972, precum și orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege, se abrogă.