autentificare cu OpenID
Declarația Biroului executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională

Biroul executiv al C.P.U.N. a luat cunoștință cu îngrijorare de evenimentele grave petrecute începând cu ziua de 15 martie 1990 într-o serie de localități din Transilvania. Acestea au culminant cu manifestările de violență din municipiul Târgu Mureș din 16 și 19 martie 1990, în cursul cărora mai multe persoane au fost molestate, iar sedii ale unor partide politice au fost devastate.

Biroul executiv al C.P.U.N. consideră că astfel de manifestări, ca de altfel orice acțiuni extremiste, naționalist-șovine, indiferent din partea cui ar proveni ele, sunt de natură să destabilizeze situația internă și internațională a României, contravenind valorilor și țelurilor revoluției din decembrie.

Pornind de la principiul respectării independenței, integrității și unității statului național român, pe care Biroul executiv al C.P.U.N. îl consideră sacrosanct, apreciem că orice extremism slujește interese străine nouă tuturor, români și maghiari deopotrivă.

Starea de confuzie creată în urma unor acțiuni care depășeau cadrul unor revendicări firești, a exceselor comise în materie de reorganizare a învățământului și a tendințelor de izolare economică, administrativă și culturală a fost receptat cu îngrijorare la nivelul populației românești majoritare.

Într-un astfel de proces s-a ajuns la escaladarea stării de încordare, de neîncredere, de suspiciune reciprocă, îngreunând-se considerabil dialogul ce reprezintă singura modalitate de transpunere în practică a idealurilor revoluției, inclusiv în ceea ce privește realizarea drepturilor și libertăților membrilor minorităților naționale.

Înțelegând aspirațiile legitime ale minorităților naționale din România, inclusiv ale celei maghiare, care și-au declarat loialitatea față de statul român, Biroul executiv al C.P.U.N. afirmă că realizarea acestora nu poate avea loc decât în cadrul general al democratizării societății noastre, într-un climat de înțelegere reciprocă, de conlucrare, de dialog responsabil, prin excluderea oricărui privilegiu, dar și a oricărei discriminări.

S-a hotărât crearea unei comisii centrale de anchetă - la nivelul guvernului și al Biroului executiv al C.P.U.N. - pentru analiza cauzelor, stabilirea soluțiilor în vederea restabilirii ordinii și liniștii publice, precum și a identificării persoanelor care s-au făcut vinovate de actualele incidente, spre a fi trase la răspundere. Această comisie își începe activitatea imediat.

A fost, de asemenea, exprimată hotărârea fermă a guvernului de a determina aplicarea întocmai a prevederilor legale referitoare la asigurarea liniștii publice. A fost evidențiată răspunderea ce revine organelor locale pentru împiedicarea oricăror manifestări naționalist-șovine, precum și a noi acte de vandalism.

Condamnând orice acte de violență, indiferent de motivație, și pe autorii lor, Biroul executiv al C.P.U.N. face apel la calm și responsabilitate, la o atitudine reținută în exprimarea și promovarea diverselor puncte de vedere. Aceasta este o cerință esențială a momentului politic pe care îl traversăm, singura în măsură să garanteze așezarea vieții politice a țării pe baze fundamental noi, construirea unui regim democratic autentic - garant al realizării aspirațiilor și drepturilor tuturor cetățenilor României.

Biroul executiv al C.P.U.N. afirmă că va acționa cu fermitate pentru soluționarea problemelor și dezamorsarea tensiunilor, pentru asigurarea respectării drepturilor tuturor locuitorilor. Vă cerem insistent să vă întoarceți în liniște și ordine la casele dumneavoastră.