autentificare cu OpenID
Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Se aprobă renunțarea la cetățenia română cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care au îndeplinit formalitățile legale de renunțare la cetățenia română la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate până în data de 1 martie 1990.

Art. 2. - De prevederile art. 1 beneficiază și copiii minori care, până la data de 1 martie 1990, nu au împlinit vârsta de 18 ani și se află cu părinții firești în străinătate, precum și persoanele ale căror cereri de renunțare la cetățenia română au fost respinse anterior.

Art. 3. - Persoanele prevăzute la art. 1 și 2, care doresc să-și mențină cetățenia română în străinătate, pot îndeplini formalitățile pentru redobândirea cetățeniei române în condițiile legii.

Art. 4. - Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate au obligația să elibereze, la cerere, dovezi de renunțare la cetățenia română persoanelor aflate în evidența acestora, care beneficiază de prevederile art. 1 și 2 din prezentul decret, informând, nominal, despre fiecare caz în parte Ministerul Afacerilor Externe - Direcția consulară.