autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea direcțiilor de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În fiecare județ și în municipiul București vor funcționa în continuare direcții de muncă și ocrotiri sociale, care vor fi subordonate Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și primăriilor județene și a municipiului București.

Art. 2. - (1) Structura organizatorică a direcțiilor de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București se stabilește de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale în limita totală a 3.169 posturi, din care 483 număr maxim de posturi de conducere.

(2) Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale va face repartizarea numărului de posturi pe direcțiile de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București.

(3) Principalele atribuții ale direcțiilor de muncă și ocrotiri sociale sunt cele referitoare la:

  • evidența, încadrarea, utilizarea și instruirea forței de muncă;
  • salarizare, organizarea și normarea muncii și legislația muncii;
  • asigurări sociale, pensii și ocrotiri sociale;
  • expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă.

Art. 3. - În cadrul direcțiilor de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București vor funcționa camere de muncă, care au atribuții în soluționarea problematicii salariaților din unitățile organizate pe baza liberei inițiative.

Art. 4. - (1) Cabinetele județene și al municipiului București de organizare economico-socială din subordinea centrelor și oficiilor teritoriale de calcul electronic trec cu tot patrimoniul în subordinea direcțiilor de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București, sub denumirea de cabinete de organizare.

(2) Obiectul de activitate al cabinetelor de organizare îl reprezintă efectuarea de analize și elaborarea de studii și proiecte de organizare, precum și asistență de specialitate în rezolvarea problemelor privind activitatea de organizare și conducere a unităților din teritoriu.

Art. 5. - Nomenclatura funcțiilor și nivelul de salarizare al personalului direcțiilor de muncă și ocrotiri sociale se stabilesc de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, potrivit legii.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai primăriilor județene ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.