autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea Băncii de Investiții de a acorda credite întreprinderilor mici, asociațiilor cu scop lucrativ, asociațiilor familiale și persoanelor fizice care prestează activități economice în mod independent
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 286 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul constituirii și dezvoltării întreprinderilor mici, asociațiilor familiale, asociațiilor cu scop lucrativ, precum și a activităților prestate de persoane fizice în mod independent, Banca de Investiții, ca bancă specializată, poate acorda credite, pe termen mijlociu și lung, pentru amenajarea sau transformarea unor construcții existente, realizarea de spații noi, procurarea de mașini, utilaje și mijloace de transport, precum și pentru efectuarea altor cheltuieli de natura investițiilor necesare desfășurării acestor activități.

Art. 2. - Banca de Investiții poate acorda credite pe termen scurt pentru finanțarea activităților specifice de prestări și executări de lucrări de construcții, montaj de utilaje și instalații tehnologice, reparații în construcții și instalații, proiectare și alte activități aprobate potrivit legii, desfășurate de persoane fizice autorizate în acest scop.

Art. 3. - Condițiile de acordare, garantare și rambursare a creditelor de la art. 1 și 2 de mai sus se vor stabili prin normele de lucru elaborate de Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României, Banca de Investiții și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară.